Wprowadzanie produktów medycznych na rynek

W rejestracji wyrobu medycznego (opisanej na stronie SpecChem: http://www.specchem.eu/wyroby-medyczne.html) wymagana jest doskonała znajomość zarówno właściwości różnych substancji i mieszanin chemicznych, które wchodzą w jego skład, jak i zaleceń co do ich używania i standardów prawnych, które wymagają odpowiednich komunikatów do każdej z nich. To jest właśnie rola firmy konsultingowej SpecChem, która pośredniczy w rejestracji w urzędzie odpowiedzialnym za wpisywanie na listę wszystkich produkowanych czy sprowadzanych wyrobów mających na celu badanie i leczenie chorób oraz urazów, a także środków biobójczych.


SpecChem
Śląska 12/13
70-432 Szczecin
tel. 606 874 162